Avís legal de www.citesacegues.cat i www.citasaciegas.net 
Versió a 18 de gener de 2022

1. Dades identificatives
Cites a Cegues (www.citesacegues.cat i www.citasaciegas.net) és una agència online per a la cerca de relacions estables de parella. 
Dades fiscals:
B2 Personal Links & Events, SLU
C/ Joaquim Viola Lafuerza, 18 baixos
25700 - La Seu d’Urgell (Espanya)

NIF: B09631482

Correu electrònic:
hola@citesacegues.cat
Per contactar-nos utilitza el formulari de contacte que hi ha a l’apartat “Contacta” de la web o l’adreça electrònica anterior.

2. Usuaris
El fet de registrar-se al portal de Cites a Cegues atribueix la condició d’usuari/a. Aquest/a accepta, en l’esmentat registre, les Condicions Generals d’Us (CGU) i la Privadesa de Dades

3. Propietat intel·lectual i industrial
La fundadora i administradora de Cites a Cegues (B2 - Personal Links & Events, SLU) és la titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web del servei, així com dels elements que aquestes contenen (imatges, so, software, textos, marca i logotip, disseny,..). També dels perfils i pàgines que la marca utilitza a les xarxes socials.
En virtut dels articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la pàgina, amb finalitats comercials, en qualsevol suport o a través de qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de Cites a Cegues. L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intelectual i Industrial titularitat de Cites a Cegues. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i guardar-los a qualsevol suport físic sempre i quan siguin, única i exclusivament, per a us personal i privat.
Cites a Cegues no estableix cap límit territorial a l’abast dels seus serveis. Cites a Cegues es reserva el dret d’ampliar els seus serveis a tot l’estat espanyol i, també, a exportar la idea original a altres països del món. Actualment ofereix els seus serveis a les comunitats de Catalunya i Madrid, així com també al Principat d'Andorra.

4. Modificacions
Cites a Cegues es reserva el dret de realitzar, sense avís previ, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, tant pel que fa als continguts com als serveis que s’ofereixen en sí.

5. Enllaços
Cites a Cegues no exerceix cap mena de control sobre els enllaços o hipervincles d’altres espais d’Internet que pugui contenir la web. Cites a Cegues no assumirà, per tant, cap responsabilitat pels continguts d’aquests ni en garantirà la disponibilitat tècnica. Aquestes connexions externes no impliquen cap mena de cost per l’usuari. La seva funció és donar a conèixer els establiments de restauració que habitualment col·laboren amb Cites a Cegues als usuaris del portal.
Cites a Cegues es reserva el dret d’incorporar banners publicitaris si ho considera oportú. Aquests estarien subjectes a una relació contractual que podria ser de tipus remunerat.

6. Legislació aplicable i jurisdicció
La relació entre Cites a Cegues i l’usuari/a es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.
S’informa de la Resolució de litigis en línia en matèria de consum (Art. 14 Abs. 1 ODR-VO). La plataforma web de la unió europea sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum (RLL) està disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Cites a Cegues no està obligada a participar en cap procediment de resolució de litigis davant d’un organisme d’Arbitratge del Consumidor.