Privadesa de dades

Aquesta pàgina t'informa de les nostres polítiques relatives a la recopilació, l'ús i la divulgació de dades personals quan utilitzes el nostre servei a www.citesacegues.cat i www.citasaciegas.net 

Versió agost del 2018

1. Responsable del tractament
Dades identificatives: B2 - Personal Links & Events, S.L. CIF: B09631482 -  25700 – La Seu d’Urgell (Espanya)

2. Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades enviades a través de de:

FORMULARI DE REGISTRE
Finalitats: acceptar les finalitats que creguis convenients marcant la seva casella corresponent, algunes finalitats poden ser necessàries per poder-te prestar el servei, en el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar el servei associat.
Legitimació: al marcar la casella d’acceptació estàs donant el teu legítim consentiment per tal que les teves dades siguin tractades conforme a les finalitat d’aquest formulari descrites a les Privadesa de Dades i a les Condicions Generals d’Ús.
Destinataris: base de dades allotjada a OVH (UE). Les teves dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal.
Drets: en qualsevol moment pots accedir, rectificar, limitar, recuperar o suprimir tota la teva informació i retirar el teu consentiment a hola@citesacegues.cat.

FORMULARI DE CONTACTE
Finalitats: resolució de dubtes i enviament de butlletins de notícies.
Legitimació: consentiment de l’usuari.
Destinataris: base de dades allotjada a OVH (UE). Les teves dades no se cediran  a tercers excepte en els casos en què existeixi  una obligació legal.
Drets: en qualsevol moment pots accedir, rectificar, limitar, recuperar o suprimir tota la teva informació i retirar el teu consentiment a hola@citesacegues.cat.

3. Recollida i processament de dades de caràcter personal

Tipus de dades recollides:

 • Dades d'accés
 • Dades d'ús
 • Dades de seguiment

Per tal que Cites a Cegues pugui oferir els serveis detallats a les condicions generals d’ús, l’empresa ha de recollir, processar i utilitzar dades de caràcter personal que el client aporta durant el procés de registre i cal completar la informació relativa al seu perfil.

L’accés a Cites a Cegues s’efectua a través de la direcció de correu electrònic utilitzada pel/la client/a i el número de contrasenya que aquest/a escull en el moment del registre. Dades que passem a anomenar, d’ara en endavant, “Dades d’accés”. 

Durant el registre i l’edició del perfil, l’usuari aportarà les dades de caràcter personal que se li preguntin, respondrà a preguntes relatives al seus gustos i aficions, a qüestions que serveixin a Cites a Cegues per poder fer una aproximació als seus trets de personalitat, a les seves expectatives respecte la persona que s’està buscant, l’estil de vida de cadascú... Cap de les respostes serà mostrada per part de Cites a Cegues, ni a la web ni a terceres persones que no estiguin directament relacionades i de forma contractual amb l’empresa i sota la responsabilitat de procurar la interrelació entre perfils altament compatibles.

Tant el registre com l’edició del perfil d’usuari són gratuïts. Quan el client accepta una cita o una trobada a cegues se’n deriva un cost en concepte de gestió. Aquest cost s’abona online accedint a l'apartat "Pagament" que hi ha a la zona d'usuari (Iniciant sessió) i utilitzant una targeta de crèdit o de dèbit vigent. 

Quan s’accedeixi a qualsevol dels serveis de Cites a Cegues, les “dades d’ús” transmeses a través del navegador d’Internet quedaran guardades en arxius de protocol, els anomenats “log files de servidor”. Aquests són els següents:

 • Direcció IP (direcció de protocol d’Internet) de l’ordinador des del que es realitza l’accés.
 • Identificador de l’usuari de la plataforma Cites a Cegues.
 • Nom de la pàgina sol·licitada.
 • Data i hora de la sol·licitud de pàgina.
 • URL "referrer" (URL d’origen) des de la que l’usuari ha arribat a la pàgina sol·licitada.
 • Quantitat de dades transmeses.
 • Notificació sobre si la sol·licitud s’ha efectuat amb èxit.
 • Número identificador de sessió.
 • Jocs de dades de “login”. Cada vegada que el client iniciï sessió es guardaran les següents dades d’ús:
  • Data i hora de l’inici de sessió.
  • Identificador d’usuari a la plataforma Cites a Cegues.
  • Direcció IP (direcció de protocol d’Internet)
  • Número de les "session cookies"
  • Número identificador de sessió.
  • Cites a Cegues no recull dades confidencials en aquest cas.

Dades de seguiment: Cookies i altres tecnologies similars de recopilació de dades
Cites a Cegues utilitzar les anomenades "cookies" per configurar de forma individualitzada i optimitzar l’experiència online i el temps online del client. Una cookie és un arxiu de text que o bé queda dipositat temporalment a la memòria de treball de l’ordinador ("cookie de sessió"), o bé és emmagatzemat al disc dur ("cookie permanent"). Les cookies contenen, per exemple, informacions sobre accessos anteriors de l’usuari al servidor corresponent, o bé informacions sobre quines ofertes han estat consultades fins aquest moment. Les cookies no s’utilitzen per executar programes o carregar virus als ordinadors dels usuaris. La finalitat principal de les cookies és la de crear una oferta específica a mida del/la client/a per a proporcionar la configuració més còmoda possible a la utilització del Servei.

Cites a Cegues utilitza cookies de sessió, cookies permanents i cookie de socis i afiliats.

 • Cookies de sessió: s’emmagatzemen temporalment al disc dur del client i s’esborren automàticament al tancar el navegador. S’utilitzen per a l’autentificació de l’inici de sessió i amb finalitats de "load balancing" (compensació de la carrega del sistema).
 • Cookies permanents: s’utilitzen per guardar les configuracions personals d’us introduïdes per un client a l’utilitzar el Servei de Cites a Cegues, amb la finalitat de personalitzar-lo i millorar-lo. Gràcies a aquestes es garanteix que el/la client/a es trobarà amb les seves configuracions personals quan torni a visitar les pàgines web de Cites a Cegues. També serveixen perquè sigui possible discernir automàticament quin tipus de compta utilitza el client, si ja ha vist determinades informacions o campanyes publicitàries o si ha participat en una enquesta, per exemple. A més a més, els proveïdors de serveis als quals Cites a Cegues pugui encarregar l’anàlisi de la conducta del seus usuaris, també utilitzen cookies permanents amb la finalitat de poder detectar accessos repetits dels mateixos usuaris. Per emmagatzemar les dades transmeses per la cookie, aquests serveis utilitzen exclusivament processos anònims. No es realitza cap assignació a la direcció IP del client.
 • Cookies de socis i afiliats (pàgines associades): si el Servei de Cites a Cegues es trobés incorporat a l’espai web d’alguna empresa associada, és possible que aquestes empreses utilitzin cookies en aquests llocs web de Cites a Cegues incorporats a les seves pàgines. Cites a Cegues no té cap mena de control al respecte i no es fa responsable de les pràctiques d’aquestes empreses associades. Es recomana, per tant, examinar les directrius sobre protecció de dades aplicades per la corresponent empresa associada. 

Possibilitat d’evitar les cookies
El client tindrà en tot moment la possibilitat de rebutjar la implantació de cookies. Per fer-ho, per regla general, haurà de seleccionar l’opció corresponent a la configuració del seu navegador o recórrer a programes complementaris. Es poden consultar més detalls al respecte a la funció d’ajuda del navegador utilitzat pel client. Si el client decidís desactivar les cookies, les prestacions de la web es podrien veure reduïdes. Veure procediment opt-out.

Podeu consultar la nostra política de cookies per a més informació.

4. Utilització de les dades
La finalitat essencial de Cites a Cegues al recollir dades de caràcter personal és fer possible al client utilitzar els serveis del portal web de forma segura, fluïda, eficient i personalitzada. Les dades de caràcter personal del client son emprades, entre d’altres, per a les finalitats següents:

 • Oferir els serveis propis de l’empresa que pugui desitjar el client.
 • Adaptar, mesurar i millorar les prestacions, continguts i anuncis publicitaris de Cites a Cegues; particularment les mesures que es prenen per assegurar la qualitat del servei de Cites a Cegues com enquestes per e-mail, telefònicament...
 • Notificar les prestacions de Cites a Cegues i desenvolupar màrqueting per a grups específics i ofertes publicitàries per part de Cites a Cegues i, també, dels seus socis col·laboradors, en el supòsit que n’hi hagi.
 • Impedir, descobrir i investigar activitats que puguin estar prohibides o ser il·legals, i donar compliment a les pràctiques de les Condicions Generals d’Ús de Cites a Cegues.
 • Detectar, prevenir i resoldre problemes tècnics.
 • Per notificar-te canvis en el nostre Servei.
 • Proporcionar assistència al client.
 • Solucionar conflictes i donar resposta als problemes.

Podem utilitzar les teves dades personals per contactar-te mitjançant butlletins, màrqueting o materials promocionals i altra informació que et pugui interessar. Pots optar per no rebre cap d'aquestes comunicacions seguint l'enllaç de cancel·lació de la subscripció, les instruccions proporcionades en qualsevol correu electrònic que enviem o posant-te en contacte amb nosaltres.

Cites a Cegues no utilitzarà les dades personals dels usuaris per a altres finalitats diferents a les expressades a l’apartat “Objecte del contracte” de les Condicions Generals d’Ús

5. Entrega de dades de caràcter personal a tercers
Cites a Cegues no ven, intercanvia o dona cap tipus d’ús no autoritzat de les dades i informacions personals dels seus usuaris. Tampoc entrega a tercers dades de caràcter personal dels seus clients, a no ser que el client hagi donat el seu consentiment específic a Cites a Cegues i, sempre, en el supòsit que la finalitat d’aquesta cessió de dades sigui la mateixa que persegueix el client amb el seu registre a la nostra base de dades (trobar parella). També quan la comunicació de les dades sigui reclamada amb finalitats legals. 

Per tercers no s’entenen aquí els proveïdors de serveis externs de Cites a Cegues que efectuïn prestacions en nom i per encàrrec de Cites a Cegues. En aquest grup s’hi contemplen, per exemple, proveïdors de serveis específics demandats pels clients, proveïdors de gestió i administració del portal web, de pagaments i empreses de gestió de cobraments o d’enviament de correus electrònics o butlletins de notícies.

Cites a Cegues es compromet a no publicar cap mena de material gràfic ni dades dels usuaris inscrits. Davant la proposta d’una cita, l’equip de Cites a Cegues es limita a oferir a cadascuna de les parts el nom de pila, edat i lloc de residencia de l’altra. Si alguna de les parts o ambdues ho sol•liciten, Cites a Cegues pot oferir, també, una descripció qualitativa de la persona proposada. En cap cas s’enviaran fotografies. Es poden publicar aquelles opinions dels usuaris que expressin el seu consentiment en el moment de completar el qüestionari de satisfacció, un cop rebut el servei.

 

6. Proveïdors de serveis 
Tipus de proveïdors de serveis que utilitzem:

 • Anàlisi web
 • Publicitat
 • Pagaments

Elaboració de perfils d’utilització sota pseudònim per a l’anàlisi web
Cites a Cegues utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google Inc. ("Google"). Cites a Cegues utilitza Google Analytics amb l’extensió "_anonymizeIp()", fet que només permet processar direccions IP abreviades per excloure així una relació personal directa. El/la client/a pot expressar en tot moment el seu desacord respecte la recopilació i l’emmagatzematge de les dades obtingudes així: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es
Google indica a Cites a Cegues, com a usuari seu que és, la obligatorietat de comunicar el següent informe en les seves declaracions de protecció de dades:

"Este sitio web utiliza Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza "cookies", archivos de texto que se guardan en su ordenador y permiten así analizar el uso que usted hace del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso de este sitio web se suele transferir y guardar en un servidor de Google en Estados Unidos. En caso de activar la anonimización de la IP en esta página web, Google abreviará previamente su dirección IP, si bien solo en países de la Unión Europea o en otros Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. En casos excepcionales se transferirá la dirección IP completa a un servidor de Google en Estados Unidos, donde se abreviará. Por encargo del responsable de este sitio web, Google usará esta información para evaluar su uso del sitio web, recopilar informes sobre la actividad del sitio web y prestar otros servicios al responsable del sitio web relacionados con la actividad de dicho sitio web y el uso de Internet. La dirección IP obtenida de su navegador por Google Analytics no se vinculará a otros datos de Google. Puede impedir el almacenamiento de las cookies configurando el software de su navegador; sin embargo, le indicamos que en ese caso puede tener problemas para usar correctamente todas las funciones de este sitio web. También puede impedir que Google registre y procese los datos generados por las cookies sobre su uso del sitio web (incl. su dirección IP); para ello descargue e instale el plugin de navegador disponible en el enlace siguiente [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=es]”

Utilització de dades de caràcter personal amb fins publicitaris
En el marc de la relació contractual gratuïta y la subjecta a costos, Cites a Cegues enviarà al client informació sobre els serveis de Cites a Cegues definits en el moment de la contractació i/o futurs. En el supòsit de la creació de butlletins de notícies i informacions varies sobre productes i serveis d’empreses associades a Cites a Cegues, aquests només seran tramesos als usuaris si aquests manifesten prèviament el seu consentiment exprés. Consentiment que es podrà revocar en qualsevol moment. Al final de tots els butlletins de notícies hi ha un enllaç directe que permet a l’usuari manifestar la seva voluntat de deixar de rebre publicitat. També a través de les instruccions proporcionades en qualsevol  correu electrònic que enviem o posant-te en contacte amb nosaltres.

Cites a Cegues pot difondre a través de la seva pàgina web publicitat que pugui ser d’interès genèric per als usuaris. També ho pot fer a través del seu canal de Youtube, de la seva pàgina de Facebook o del seu compte de Twitter.

Pagaments
Utilitzem serveis de tercers per processar el pagament a través de passarel·les de pagaments.

No guardarem ni recollirem els detalls de la targeta de pagament. Aquesta informació es proporciona directament als nostres processadors de pagament externs i l'ús de la vostra informació personal es regeix per la seva política de privacitat. Aquests processadors de pagaments s'adhereixen a les normes establertes per PCI-DSS que gestiona el PCI Security Standards Councili, que és un esforç conjunt de marques com Visa, Mastercard, American Express i Discover. Els requisits de PCI-DSS ajuden a garantir el processament segur de la informació de pagament.

7. Divulgació de dades
En determinades circumstàncies, podem estar obligats a divulgar les  dades personals dels clients si es requereix per llei o en resposta a sol·licituds vàlides per part d'autoritats públiques. Per tant, podem divulgar les dades personals si creiem de bona fe que aquesta acció és necessària per:

 • Complir amb una obligació legal.
 • Protegir i defensar els nostres drets o propietat.
 • Evitar o investigar possibles errors en relació amb el Servei.
 • Protegir la seguretat personal dels usuaris del Servei o del públic.
 • Protegir-nos de responsabilitats legals.

8. Fonaments legals per al tractament de dades personals segons el reglament general de protecció de dades (RGPD)
D’acord amb el Reglament general de protecció de dades (RGPD), recollim i utilitzem la informació personal en el context específic descrit en aquesta política de privacitat.

Podem processar les  dades personals dels clients perquè:

 • Ens han donat permís per a fer-ho.
 • Per contactar amb el client.
 • Per a finalitats de processament de pagaments.
 • Per a complir amb la llei.
 • El processament es fa pel nostre interès legítim i no entra en conflicte amb els drets dels clients.

9. Drets de protecció de dades d’acord amb el reglament general de protecció de dades (RGPD)
La nostra intenció és prendre les mesures raonables que  permetin  als clients exercir els seus drets de protecció de dades. Tenen els drets següents:

El dret d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), dret d’oposició, dret a la limitació del tractament, dret a la portabilitat de les dades i dret a impugnar decisions individuals automatitzades.

Dret d’accés:
El client tindrà dret a requerir en tot moment que se l’informi sobre les seves dades emmagatzemades a Cites a Cegues. Sobre la procedència d’aquestes, la finalitat de l’emmagatzemat i els destinataris a qui s’hagin transmès. Aquesta informació no està subjecta a cap cost. Pot demanar la informació per correu electrònic a hola@citesacegues.cat o per escrit. Rebrà la resposta pel mateix mitjà que l’ha demanat. La sol·licitud ha de comptar amb una prova vàlida en dret sobre la identitat com una còpia del DNI o NIE del client. L’adreça postal de Cites a Cegues es pot sol·licitar per correu electrònic a hola@citesacegues.cat.

Dret de rectificació:
El client tindrà dret en tot moment a sol·licitar la rectificació de les seves dades personals inexactes o incompletes emmagatzemades a Cites a Cegues.

Dret de supressió:
El client tindrà dret en tot moment a sol·licitar l’esborrament de les seves dades personals emmagatzemades a Cites a Cegues.

Dret d’oposició:
El client tindrà dret en tot moment a oposar-se al processament de les seves dades personals.

Dret a la limitació del tractament:
El client té dret que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

El dret a la portabilitat de dades:
El client té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.

Dret a impugnar decisions individuals automatitzades
Cites a Cegues no pren decisions individuals automatitzades i, per tant, aquest dret no escau.

Com exercir aquests drets:

 • A través de la pròpia web tot accedint a la zona d'usuari i clicant a l’enllaç “Inicia sessió” a l’àrea “El meu perfil".
 • Enviant un correu electrònic a l’adreça hola@citesacegues.cat posant com a assumpte del correu “Drets de protecció de dades” i especificant quin dret voleu exercir. En aquests supòsits caldrà emprar l’adreça de correu electrònic utilitzada en el registre a Cites a Cegues i identificar-se amb el número d'usuari assignat per Cites a Cegues (Es pot consultar dins la zona d'usuari tot iniciant sessió).
 • Per correu postal. L’adreça postal de Cites a Cegues es pot sol·licitar per correu electrònic a hola@citesacegues.cat.

Si considereu que no hem donat resposta adient a la vostra sol·licitud podeu demanar informació addicional i presentar una reclamació davant d’una Autoritat de Protecció de Dades o exercir accions judicials.

10. Consentiment i dret a revocació.

Consentiment
A l’acceptar les Condicions Generals d’Ús i la Privadesa de Dades, el client dona el seu consentiment a la recollida, processament i utilització de les seves dades de caràcter personal per part de Cites a Cegues o de tercers actuïn en nom i per encàrrec de Cites a Cegues.

Revocació
El client té el dret de revocar total o parcialment el consentiment a la utilització de les seves dades. Per a la revocació cal entrar a la web i clicar a l’enllaç “Inicia sessió” a l’àrea “El meu perfil” / “Donar-me de baixa”. També es pot fer per correu electrònic a l’adreça hola@citesacegues.cat posant com a assumpte del correu “Baixa de la compta d’usuari/a”. En aquest cas caldrà emprar l’adreça de correu electrònic utilitzada en el registre a Cites a Cegues i identificar-se amb el número d’usuari assignat des del portal en el moment de l’alta.

La revocació és automàtica transcorreguts 365 dies a comptar a partir de la data de validació del perfil d’usuari/a. Un dies abans d’aquesta, el sistema enviarà un correu electrònic oferint a l’usuari/a la renovació per a un any més. Aquesta es podrà acceptar o no. Es podran realitzar tantes renovacions com es desitgi.

11. Seguretat i anonimat
Cites a Cegues tracta amb la màxima responsabilitat la seguretat, posant tots els recursos materials i humans al nostre abast per protegir les dades que ens confien els clients davant de qualsevol accés no autoritzat. Disposem d’un sofisticat sistema d’autoritzacions d’accés i de mesures tècniques de protecció com l’encriptació SSL i tallafocs. La informació és bidireccional, del client a l’empresa i viceversa. No es dona cap mena de presa de contacte online amb altres membres usuaris.

Posem en coneixement dels clients que d’acord amb l’estat actual de la tecnologia, encara no està totalment garantida la protecció de dades en transmissions per Internet o emmagatzematge electrònic i no et podem garantir la seguretat absoluta. Els missatges de correu electrònic, en particular, no suposen una comunicació segura, al no poder-se excloure tècnicament la possibilitat de la seva “lectura pública". És per aquest motiu que correspon al client procurar per si mateix la conveniència i la seguretat de les dades que enviï a través d’Internet.

12. Verificació de dades de caràcter personal
Amb la finalitat de protegir la web i els seus usuaris d’aquells que poguessin voler utilitzar la web de forma fraudulenta, Cites a Cegues disposa de diferents eines automatitzades de monitorització per analitzar per mostreig aleatori les dades introduïdes pels clients, sense que recaigui sobre Cites a Cegues cap obligació legal al respecte. Determinades seqüències de signes o inicis de sessió de membres diferents que, per exemple, semblin procedir d’un únic ordinador poden comportar el bloqueig de les comptes sospitoses.

Cites a Cegues podrà denegar la validació dels perfils que consideri fraudulents, així com donar de baixa aquells que semblin ser-ho, sense necessitat d’informar explícitament a qui hi hagi darrera de la compta suposadament fraudulenta. Cites a Cegues també es reserva el dret de no procurar la proposició de cites / trobades a aquelles persones que expressin durant el seu procés de completar el perfil actituds que atemptin contra els drets humans. En aquests casos, Cites a Cegues no està obligada a informar als usuaris en qüestió. Tampoc es garanteix la proposició de cites / trobades a totes les persones que completin adequadament el seu perfil. Les propostes només s’esdevenen si l’empresa considera que té a la seva base de dades una persona amb alta compatibilitat amb l’usuari concret en qüestió.

13. Conservació de les dades
Conservarem les  dades personals només durant el temps necessari per a les finalitats establertes en aquesta política de privacitat. Conservarem i utilitzem les  dades personals dels clients en la mesura que sigui necessari per complir les nostres obligacions legals (per exemple, si tenim l'obligació de conservar les  dades per a complir les lleis aplicables, resoldre disputes i fer complir els nostres acords i polítiques legals.

També conservarem les dades d'ús per a propòsits d'anàlisi intern. Les dades d'ús generalment es conserven durant un període de temps més curt, excepte quan aquestes dades s'utilitzen per enfortir la seguretat o per millorar la funcionalitat del nostre servei o quan estem obligats legalment a conservar aquestes dades durant períodes de temps més llargs.

14. Privacitat de menors
El nostre servei no es dirigeix a cap persona menor de 18 anys. Per tant no recopilem intencionadament informació d'identificació personal de ningú menor de 18 anys. Si tenim constància que hem recopilat dades personals de menors prendrem les mesures corresponents per eliminar aquesta informació dels nostres servidors. Si ets mare, pare o tutor i tens coneixement que els teus fills ens han proporcionat dades personals, contacta amb nosaltres.

15. Canvis en la política de privacitat
T'informarem de qualsevol canvi sobre la informació de privadesa de dades publicant les modificacions en aquesta pàgina.
Els canvis són efectius en el moment en que es publiquen en aquesta pàgina.
Te n'informarem per correu electrònic abans de que el canvi sigui efectiu i n’actualitzarem la "data efectiva" a la part superior d'aquesta política de privadesa de dades.

16. Contacta amb nosaltres
Si tens dubtes sobre aquesta política de privadesa de dades posa't en contacte amb nosaltres per correu electrònic a hola@citesacegues.cat.