Seguretat de www.citesacegues.cat i www.citasaciegas.net
Versió a 2 d’octubre de 2017

Cites a Cegues fa tots els esforços possibles per tal de protegir la base de dades on emmagatzemem les dades personals dels nostres usuaris. També per protegir-la d’individus que pretenguin abusar del servei. A l’apartat 7 de les nostres “Condicions Generals d’Ús” hi ha la secció “Responsabilitats i obligacions del client”, on es recullen els compromisos que tot usuari reconeix.

La web de Cites a Cegues garanteix, en la mesura que és possible, un anonimat total. Els usuaris no poden accedir a consultar ni les dades personals d’altres usuaris ni les seves fotografies o vídeos.  Cites a Cegues es compromet a no revelar cap mena d’informació rellevant a altres usuaris. Arribat el moment de la proposta de cita / trobada, l’equip de Cites a Cegues compta amb el vist-i-plau de l’usuari per oferir a cadascuna de les parts una breu descripció qualitativa de la persona proposada, acompanyada del seu nom de pila, edat i lloc de residència.

Els usuaris de Cites a Cegues no es comuniquen mai directament a través de la web. El seu primer contacte és en persona, arribat el moment de la cita o trobada.

Recomanacions davant les cites / trobades
Cites a Cegues escull com a entorn per a les cites dels usuaris un espai públic, fet que garanteix, a priori, la seguretat per ambdues parts. Durant aquesta presa de contacte, la responsabilitat de valorar la pròpia seguretat recau sobre cada individu. Si bé la immensa majoria de les persones cerquen relacions positives i respectuoses, recomanem considerar els següents aspectes des de la perspectiva de la seguretat:

 • Escolta amb atenció les respostes de la teva parella de cara a determinar si et pot aportar el que estàs buscant.
 • Procura que les properes cites també tinguin lloc en un lloc neutral, un lloc públic on et sentis segur/a.
 • No permetis que la persona et reculli o a torni a casa teva fins que s’hagi establert un vincle de confiança.
 • Informa un amic o familiar de dia, lloc i hora de les teves primeres trobades i notifica la teva arribada a casa.
 • Si et sents incomodat/da procura acomiadar-te de l’altra persona cordialment i el més aviat possible.
 • Porta el telèfon mòbil connectat.
 • I, sobretot, activa el teu sentit comú i la teva intuició. Tot anirà bé, però cal saber que pot no anar-hi.

Fraus i Scammers
Cites a Cegues protegeix als seus membres per evitar qualsevol tipus de frau. Ara bé, cal tenir en compte que de la mateixa manera que ens beneficiem de les avantatges d’Internet, també hi ha persones que l’hi donen un ús indegut, procurant obtenir-ne beneficis personals il·lícits, com l’extorsió de diners o el frau. Disposem d’un sistema de pagament segur que constantment es monitoritza per poder detectar qualsevol tipus d’abús potencial.  

Scammers (els senyals) que observem:

 • Fotografies que semblin de professionals; és a dir, en les quals la persona tingui un aspecte de “model”.
 • E-mails o telèfons que no contesten a les comunicacions personalitzades de Cites a Cegues.
 • E-mails de persones que procedeixen de fora d’Espanya
 • E-mails amb una estructura gramatical pobra o que no es pròpia de les llengües catalana o castellana, y errors ortogràfics que es poden deure a una escriptura per part d’un ordinador.
 • E-mails que no contenen espais.
 • Abreviacions als textos pròpies d’altres llengües como “pls” “u r”, etc.
 • Incoherència entre les diferents respostes del test de personalitat, gustos, aficions...

Abans, durant i després de la cita / trobada
El dia abans de la cita t'enviarem un WhatsApp de recordatori juntament amb el telèfon de guàrdia, al qual et podràs dirigir si hi ha algun contratemps. Aquest telèfon estarà operatiu durant la mitja hora prèvia i la mitja hora posterior a la cita. El primer dia laborable després de la teva cita, ens posarem en contacte amb tu via WhatsApp per fer el seguiment de la cita. Et demanarem que ens expliquis com ha anat i et passarem un qüestionari de satisfacció per tal que puguis valorar tots els aspectes relatius a l'experiència visuda. El teu feedback és necessari per valorar la cita que haurás tingut i per determinar en quin estat haurem de deixar el teu perfil (actiu, pausa, baixa).